洞然峰有感

高臥蒼雲念最深,
騎箕去後杳難尋。
君王無復他時夢,
猿鶴空山夜夜心。

 

Động Nhiên phong hữu cảm

Cao ngoạ thương vân niệm tối thâm,
Kỵ Cơ khứ hậu diểu nan tầm.
Quân vương vô phục tha thời mộng,
Viên hạc không sơn dạ dạ tâm.

 

Dịch nghĩa

Nằm cao tận mây xanh, nghĩ rất sâu,
Người cưỡi sao Cơ đi rồi, mờ mịt thật khó tìm.
Giấc mộng nhà vua ngày nào, nay không còn trở lại,
Trên ngọn núi vắng, đêm đêm chỉ còn tấm lòng của vượn, hạc mà thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Mây xanh thăm thẳm hang sâu,
Cưỡi sao đi mất biết đâu tìm người?
Quân vương mộng đẹp tan rồi,
Núi hoang vượn hạc bồi hồi đêm đêm.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cao tận mây xanh thăm thẳm sâu
Cưỡi sao đi mất biết tìm đâu
Mộng vua khôn lúc quay về lại
Vượn hạc đêm khuya vọng tiếng sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cao tận mây xanh ở rất sâu,
Cưỡi sao đi mất khó tìm đâu?
Mộng vua xưa khó ngày về lại,
Vượn hạc đêm đêm vang vọng sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời