24/07/2024 06:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Động Nhiên phong hữu cảm
洞然峰有感

Tác giả: Nguyễn Ức - 阮億

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 18/09/2008 08:15

 

Nguyên tác

高臥蒼雲念最深,
騎箕去後杳難尋。
君王無復他時夢,
猿鶴空山夜夜心。

Phiên âm

Cao ngoạ thương vân niệm tối thâm,
Kỵ Cơ khứ hậu diểu nan tầm.
Quân vương vô phục tha thời mộng,
Viên hạc không sơn dạ dạ tâm.

Dịch nghĩa

Nằm cao tận mây xanh, nghĩ rất sâu,
Người cưỡi sao Cơ đi rồi, mờ mịt thật khó tìm.
Giấc mộng nhà vua ngày nào, nay không còn trở lại,
Trên ngọn núi vắng, đêm đêm chỉ còn tấm lòng của vượn, hạc mà thôi.

Bản dịch của Song Tuyết

Mây xanh thăm thẳm hang sâu,
Cưỡi sao đi mất biết đâu tìm người?
Quân vương mộng đẹp tan rồi,
Núi hoang vượn hạc bồi hồi đêm đêm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ức » Động Nhiên phong hữu cảm