諒山即景

林麓陰森石徑元,
花煙踏遍谷溪間。
路從雲上連天遠,
風帶霜飛特地寒。
白滾滾來泉瀑水,
碧堆堆起樹含山。
青連居士如經此,
未必單吟蜀道難。

 

Lạng Sơn tức cảnh

Lâm lộc âm sâm thạch kính nguyên,
Hoa yên đạp biến cốc khê gian.
Lộ tòng vân thượng liên thiên viễn,
Phong đới sương phi đặc địa hàn.
Bạch cổn cổn lai tuyền bộc thuỷ,
Bích đôi đôi khởi thụ hàm san.
Thanh Liên cư sĩ như kinh thử,
Vị tất đan ngâm Thục đạo nan.

 

Dịch nghĩa

Rừng rậm um tùm, đường đá chênh vênh
Ngựa hoa dẫm đạp khắp miền núi khe
Đường theo mây lên liền với trời xa
Gió mang sương bay rất lạnh lùng
Suối tuôn thác nước, cuồn cuộn trắng xoá
Cây phủ đầu non lô nhô xanh biếc
Thanh Liên cư sĩ, nếu qua nơi này
Chưa hẳn chỉ ngâm bài “Đường vào đất Thục gian nan”


Bài thơ trên, Nguyễn Đề hoạ nguyên vận thơ của quan đại bồi thần ở bản bộ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Đường đá chênh vênh rừng rậm rạp
Vó câu vượt núi lại qua ngàn
Đường xuyên trời thẳm cao cao vút
Gió quyện sương bay lạnh lạnh tràn
Suối cả, bạc tuôn, nguồn nước xiết
Núi sâu, biếc rợn, tán rừng đan
Nhà thơ họ Lý như qua đó
Không chỉ ngâm bài "Thục đạo nan"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Xin hỏi có nhầm chữ không?

Câu 2 花煙踏遍谷溪間/Hoa yên đạp biến cốc khê gian. Dịch là: Ngựa hoa dẫm đạp khắp miền núi khe.
Thơ là: Vó câu vượt núi lại qua ngàn. Vậy chữ Yên/煙( nghĩa là sương, khói, đẹp, mĩ miều )có nhầm với chữ yên/鞍( nghĩa là yên ngựa, phiếm chỉ ngựa ) hay không?
Theo thiển ý của tôi là không nhầm, vì đường khó đi mà"Ngựa hoa dẫm đạp khắp miền núi khe" thì không thể so với "Thục đạo nan" được!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Chênh vênh đường đá rừng sum xuê,
Ngựa hoa vượt suối lại qua khe.
Đường theo mây nổi bờ xa thẳm,
Sương lạnh bay bay gió lạnh về.
Suối cuộn thác tung bay trắng xoá,
Đầu non cây biếc nhấp nhô khoe.
Thanh Liên cư sĩ qua nới đó,
“Thục đạo nan” chưa hẵn đã nghe.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đường tối chân rừng đá ngổn ngang
Ngựa đi đạp khắp suối cùng hang
Đường theo mây nối lên trời thẳm
Gió cuốn sương bay lạnh đất tràn
Thác suối trắng phau cuồn cuộn nước
Cây che xanh biếc nhấp nhô ngàn
Nơi này Lý Bạch đi qua thử
Chưa hẳn chỉ ngâm “Thục đạo nan”.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường đá chênh vênh rừng rậm ghê,
Ngựa hoa dẫm đạp khắp non, khe.
Đường theo mây nổi liền trời thẳm,
Gió kéo sương bay làm lạnh ghê.
Thác nước suối tuôn, tung trắng xoá,
Đầu non cây mọc phủ “xanh lè”.
Thanh Liên cư sĩ người qua đó,
"Thục đạo nan" chưa hẳn chỉ nghe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời