10/12/2022 12:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạng Sơn tức cảnh
諒山即景

Tác giả: Nguyễn Đề - 阮偍

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 25/03/2010 19:36

 

Nguyên tác

林麓陰森石徑元,
花煙踏遍谷溪間。
路從雲上連天遠,
風帶霜飛特地寒。
白滾滾來泉瀑水,
碧堆堆起樹含山。
青連居士如經此,
未必單吟蜀道難。

Phiên âm

Lâm lộc âm sâm thạch kính ngoan,
Hoa yên đạp biến cốc khê gian.
Lộ tòng vãn thượng liên thiên viễn,
Phong đới sương phi đặc địa hàn.
Bạch cổn cổn lai tuyền bộc thuỷ,
Bích đôi đôi khởi thụ hàm san.
Thanh Liên cư sĩ[1] như kinh thử,
Vị tất đan ngâm Thục đạo nan[2].

Dịch nghĩa

Rừng rậm um tùm, đường đá chênh vênh
Ngựa hoa dẫm đạp khắp miền núi khe
Đường theo mây lên liền với trời xa
Gió mang sương bay rất lạnh lùng
Suối tuôn thác nước, cuồn cuộn trắng xoá
Cây phủ đầu non lô nhô xanh biếc
Thanh Liên cư sĩ, nếu qua nơi này
Chưa hẳn chỉ ngâm bài “Đường vào đất Thục gian nan”

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Đường đá chênh vênh rừng rậm rạp
Vó câu vượt núi lại qua ngàn
Đường xuyên trời thẳm cao cao vút
Gió quyện sương bay lạnh lạnh tràn
Suối cả, bạc tuôn, nguồn nước xiết
Núi sâu, biếc rợn, tán rừng đan
Nhà thơ họ Lý như qua đó
Không chỉ ngâm bài "Thục đạo nan"
Bài thơ trên, Nguyễn Đề hoạ nguyên vận thơ của quan đại bồi thần ở bản bộ.

Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, NXB Khoa học Xã hội, 1995
Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, NXB Khoa học Xã hội, 1995
[1] Tức Lý Bạch.
[2] Bài thơ của Lý Bạch tả cảnh núi khe hiểm trở, qua lại khó khăn trên đường vào đất Thục. Còn đường ở Lạng Sơn này cũng hiểm trở, khó đi, không kém gì đường vào đất Thục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đề » Lạng Sơn tức cảnh