詠蘇氏望夫山

義烈長流不朽名,
岩岩勁骨寄孤貞。
風搖草色山眉鎖,
月映霜痕石眼明。
鴈帶邊書雲外影,
禽吟閨韵雨中聲。
借誰試問回文錦,
多少桑絲織得成。

 

Vịnh Tô thị vọng phu sơn

Nghĩa liệt trường lưu bất hủ danh,
Nham nham kính cốt ký cô trinh.
Phong dao thảo sắc sơn mi toả,
Nguyệt ánh sương ngân thạch nhãn minh.
Nhạn đới biên thư vân ngoại ảnh,
Cầm ngâm khuê vận vũ trung thanh.
Tá thuỳ thí vấn hồi văn cẩm,
Đa thiểu tang ty chức đắc thành.

 

Dịch nghĩa

Gương nghĩa liệt còn truyền mãi danh bất hủ
Gửi dạ kiên trinh trong đá cứng cỏi
Gió rung sắc cỏ, mày núi cau lại
Trăng chiếu ngấn sương mắt đá sáng ngời
Bóng nhạn trên mây, mang thư biên ải
Tiếng chim trong mưa, ngâm vần khuê các
Nhờ ai ướm hỏi bức gấm hồi văn
Cần bao tơ tằm mới dệt được thành?


Núi Tô thị vọng phu: Ở mặt trước, phía tả núi Tam Thanh (tỉnh Lạng Sơn). Trên núi có hai tảng đá chồng lên nhau, trông xa thấy giống hình người ngồi trên đầu núi. Truyền thuyết xưa nói rằng: có người đàn bà họ Tô lên núi này ngóng chồng, lâu dần hoá thành đá, nên có tên gọi là núi “Tô thị vọng phu”.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Muôn thưở lưu truyền danh nghĩa liệt
Hồn trinh kín gửi đá bao tầng
Gió lay sắc cỏ mày non khép
Trăng rọi màn sương mắt đá bừng
Bóng nhạn mây nhoà thư ngọn ải
Tiếng mưa chim hoạ khúc mong chồng
Cậy ai hỏi bức hồi văn ấy
Bao sợi tơ tằm dệt mới xong


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chữ "dao"

Câu 3 "Phong dao thảo sắc” dịch là "Gió rung sắc cỏ” vì thế chữ dao 猺(Một loài dã thú.) thay bằng chữ dao 搖( Lay động, lắc, rung, xua, vẫy), Xin xem lại!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nghĩa liệt truyền đời chẳng mất danh
Gửi vào đá cứng giữ lòng trinh
Gió rung sắc cỏ mày non nhíu
Trăng rọi ngấn sương mắt đá rành
Nhạn cặp phong thư mây ải bắc
Chim ca khuê các tiếng mưa quanh
Nhờ ai thử hỏi nàng Tô Huệ
Tơ dệt bao nhiêu bức gấm thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Muôn thuở lưu truyền nghĩa liệt danh,
Hồn trinh gửi dạ đá kiên trinh.
Gió rung cỏ biếc chau mày núi,
Trăng chiếu sương trong mắt sáng trưng.
Bóng nhạn mang thư mây biên ải,
Tiếng chim mưa ngậm khúc khuê phòng.
Cậy ai bức gấm hồi văn đó,
Bao sợi tơ kia mới dệt thành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muôn thuở lưu truyền nghĩa liệt danh,
Gửi vào đá cứng dạ kiên trinh,
Gió rung sắc cỏ cau mày núi,
Trăng chiếu ngấn sương đá sáng bừng.
Bóng nhạn mang thư mây cửa ải
Tiếng chim mưa hoạ khúc trông chồng.
Nhờ ai hỏi bức hồi văn gấm,
Bao sợi tơ tằm dệt được thành?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời