35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: Lạng Sơn (20)

Đăng bởi Vanachi vào 16/06/2007 17:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 29/04/2014 10:45

諒山感題其二

別時天語記丁寧,
社稷存亡係此行。
花草對人如訴怨,
江山似客不知名。
三千怔路煙嵐老,
一片孤忠日月明。
跋涉勤勞臣子職,
國家恩重故身輕。

 

Lạng Sơn cảm đề kỳ 2

Biệt thời thiên ngữ ký đinh ninh,
Xã tắc tồn vong hệ thử hành.
Hoa thảo đối nhân như tố oán,
Giang sơn tự khách bất tri danh.
Tam thiên chinh lộ yên lam lão,
Nhất phiến cô trung nhật nguyệt minh.
Bạt thiệp cần lao thần tử chức,
Quốc gia ân trọng cố thân kinh.

 

Dịch nghĩa

Nhớ lời vua dặn ân cần trong buổi ra đi
Xã tắc còn hay mất quan hệ ở chuyến đi này
Khi đi đường, hoa cỏ đối với ta như muốn nói lên nỗi oán hận
Núi sông tựa như khách không biết tên là gì
Ba ngàn dặm đường đằng đẵng, khí lam chướng nặng nề
Một tấm lòng trung cô đơn như nhật nguyệt sáng tỏ
Trèo non lội suối khó nhọc là bổn phận tôi con
Vì ơn nước nặng cho nên thân mình phải nhẹ


Phần dịch nghĩa của Nguyễn Bích Ngô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Lời vua lúc biệt vẳng đâu đây,
Xã tắc tồn vong ở chuyến này.
Hoa cỏ thấy người sa giọt lệ,
Non sông tựa khách biết tên ai?
Ba ngàn đường núi sương mây lấp,
Một tấm lòng trung nhật nguyệt soi.
Thần tử sá chi điều vất vả,
Nhẹ coi thân thế, nghĩ ơn đầy...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Lúc biệt, lời vua để dạ đây,
Nước non còn mất, chuyến đi này!
Nỗi buồn hoa cỏ, ai không cảm?
Tên gọi sông ngòi, khách chẳng hay!
Nghìn dặm mù mây, đường đất lạ,
Hai vầng nhật nguyệt, tấm lòng ngay.
Cần lao, bạt thiệp, phần tôi gánh,
Thân nhẹ, vì ơn nước nặng dày!!


Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhớ lời vua dặn buổi đi đây,
Xã tắc mất cón ở chuyến này,
Hoa cỏ bên đường như oán hận,
Núi sông tựa khách biết tên ai?
Ba ngàn dặm núi sương lam chướng,
Một tấm lòng trung nhật nguyệt bày.
Lội suối trèo non thần tử gánh,
Vì ơn nước nặng nhẹ thân đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lời vua lúc biệt khắc sâu lòng
Đất nước đang trong cảnh mất còn
Tên gọi núi sông nào biết nữa
Nỗi buồn hoa cỏ dễ đâu quên
Khói mây ngàn dặm đường gian khó
Nhật nguyệt đôi vầng dạ sắc son
Ân trọng quốc gia thân sá kể
Nhọc  nhằn gánh vát phận tôi con

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Ra đi ghi tạc lời vua
Nước non còn mất ăn thua chuyến này
Trên đường, hoa cỏ hận thay
Cái tên sông núi nào hay biết gì
Đường xa, chướng khí giăng đầy
Lòng trung vẫn sáng cả ngày lẫn đêm
Nhọc nhằn bổn phận chẳng quên
Nặng tình non nước nguyện đền xác thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời