寄同懷弟清軒素如子

詩壇酒席記清秋,
隨有關河萬里遊。
身世浮沉心人放,
江山空闊眼初收。
一年小別應無幾,
兩地相思諒不殊。
形影雖遙談笑近,
夢魂夜夜向瓊州。

 

Ký đồng hoài đệ Thanh Hiên Tố Như tử

Thi đàn tửu tịch ký thanh thu,
Tuỳ hữu quan hà vạn lý du.
Thân thế phù trầm tâm nhân phóng,
Giang sơn không khoát nhãn sơ thu.
Nhất niên tiểu biệt ưng vô kỷ,
Lưỡng địa tương tư lượng bất thù.
Hình ảnh tuy dao đàm tiếu cận,
Mộng hồn dạ dạ hướng Quỳnh Châu.

 

Dịch nghĩa

Tiệc rượu đàn thơ nhớ buổi thu trong
Sau đó ruổi rong quan san muôn dặm
Tấm lòng từ lâu thả theo thân thế nổi chìm
Tầm mắt vừa mới thu cảnh núi sông bát ngát
Một năm tạm biệt, chắc chẳng là bao
Đôi nơi nhớ nhau, hẳn không khác nhau
Hình bóng tuy xa, tiếng nói cười gần
Hồn mộng đêm đêm, hướng về Quỳnh Châu


Nguyên chú: “Lúc đó em ta ở Quỳnh Châu”.

Thanh Hiên Tố Như tức thi hào Nguyễn Du (1766-1820), là em ruột của Nguyễn Đề. Đề tựa này có điểm nghi vấn. Nguyễn Du viết cho anh Nguyễn Đề chỉ đề “Ức gia huynh”, viết cho em chỉ đề “Ngô gia đệ cựu ca cơ”. Anh em trong nhà Nguyễn Tiên Điền không gọi nhau bằng bút hiệu, việc chép hai danh hiệu cùng một lúc có thể do đời sau người chép văn bản cho Trường Viễn Đông bác cổ đã thêm vào, vì không ai viết như thế. Nguyễn Du bút hiệu Thanh Hiên rõ ràng trong tên Thanh Hiên thi tập, nhưng hai chữ Tố Như chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong bài Độc Tiểu Thanh ký. Trong bài thơ: “tố” là người phẩm hạnh cao quý, “như” là như thế như vậy. Ba trăm năm nữa ai khóc người (phụ nữ) phẩm hạnh cao quý như nàng Tiểu Thanh, phù hợp với ý nghĩa toàn bài thơ. Cắt nghĩa Tố Như là Nguyễn Du lại là lạc đề, vì sáu câu đầu nói về nàng Tiểu Thanh bỗng dưng hai câu kết Nguyễn Du hỏi ai khóc mình. Cách cắt nghĩa tố như là người phẩm hạnh cao quý như nàng Tiểu Thanh phù hợp với thời điểm viết bài thơ nằm cuối Thanh Hiên thi tập khoảng năm 1804, Nguyễn Du làm tri phủ Thường Tín, vợ mất, Nguyễn Du có về thăm Cổ Nguyệt đường thì Hồ Xuân Hương đang làm lẽ Tổng Cóc Nguyễn Công Hoà. Nguyễn Du viết bài thơ này gửi Xuân Hương, sau đó Xuân Hương dứt tình với Tổng Cóc trở về Tây Hồ và hoạ lại bài Độc Tiểu Thanh ký bằng bài Chơi Tây Hồ nhớ bạn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Đàn thư, tiệc rượu buổi thu trong
Muôn dặm quan hà tiếp ruổi rong
Lòng đã thả theo thời gió bụi
Mắt vừa thu gọn cảnh non sông
Một năm tạm biệt không xa hạn
Đôi chốn chờ trông chẳng khác lòng
Hình bóng dẫu xa cười nói vắng
Đêm đêm Quỳnh xã luống mơ mòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Đàn ca tiệc rượu buổi đầu thu,
Vạn dậm quan san bước lãng du.
Thân thế nỗi chìm lòng phiêu đãng,
Non sông tầm mắt ngát trời thu.
Một năm tạm biệt là bao nhỉ?
Hai ngã xa nhau chẳng khác nhau.
Hình bóng tuy xa cười nói vắng,
Đêm đêm hồn mộng nhớ Quỳnh Châu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thu trong thơ rượu nhớ chưa lâu
Rong ruổi quan san vạn dặm sầu
Thân thế nổi chìm lòng rộng mở
Giang san bát ngát mắt in sâu
Một năm tạm biệt cần chi kể
Đôi chốn chờ mong chẳng khác nhau
Cười nói như gần xa bóng dáng
Đêm đêm hồn mộng đất Quỳnh châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiệc rượu đàn thơ thu tiết trong,
Quan san muôn dặm tiếp long đong.
Tấm lòng lâu thả thân chìm nổi,
Tầm mắt nhìn xa cảnh núi sông.
Chắc chẳng là bao năm tạm biệt,
Nhớ nhau đôi chốn chẳng khác lòng.
Hình bóng tuy xa gần tiếng nói,
Hướng về Quỳnh xã đêm mơ hồn.

22.00
Trả lời