詠武侯

撥亂扶危主,
殷勤受托孤。
英才過管樂,
妙策勝孫吳。
凜凜出師表,
堂堂八陣圖。
如公全盛德,
應嘆古今無。

 

Vịnh Vũ Hầu

Bát loạn phù nguy chủ,
Ân cần thụ thác cô.
Anh tài quá Quản Nhạc,
Diệu sách thắng Tôn Ngô.
Lẫm lẫm Xuất sư biểu,
Đường đường Bát trận đồ.
Như công toàn thạnh đức,
Ưng thán cổ kim vô.

 

Dịch nghĩa

Dẹp loạn giúp vua lúc nguy
Ân cần chịu mệnh gửi con mồ côi
Tài cao hơn Quản Trọng, Nhạc Nghị
Mưu chước giỏi hơn Tôn Vũ, Ngô Khởi
Đáng kính sợ bài biểu xuất sư
Đường hoàng kìa bức tranh bát trận
Như ông đức còn thịnh mãi
Nên thán phục xưa nay chưa có ai


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Phò nguy dẹp loạn bao phen
Thác cô đã thụ mệnh trên ân cần
Tài hơn Quản, Nhạc mấy lần
Tôn, Ngô mưu chước chịu phần kém thua
Xuất sư bài biểu dâng vua
Đường hoàng kìa Bát trận đồ lưu danh
Đức cao còn với sử xanh
Cổ kim thán phục rành rành không hai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Kế Bính

Dẹp loạn phò chúa yếu
Ân cần việc thác cô
Tài cao hơn Quản, Nhạc
Mẹo giỏi quá Tôn, Ngô
Thắm thiết lời dâng biểu
Tài tình phép trận đồ
Đức ngài cao thịnh lắm
Thiên cổ tiếng thơm tho.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Dẹp loạn phò vua yếu,
Ân cần nhận thác cô.
Tài cao hơn Quản Nhạc,
Kế diệu thắng Tôn Ngô.
Kinh hãi Xuất sư biểu,
Oai phong Bát trận đồ.
Như ông đức thịnh mãi,
Đời phục có ai mô !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Dẹp loạn phò nguy chủ
Ân cần chịu thác cô
Anh tài vượt Quản Nhạc
Mẹo giỏi hơn Tôn Ngô
Lẫm lẫm xuất sư biểu
Đường đường bát trận đồ
Như ông còn đức lớn
Khả tiếc cổ nhân vô


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gặp cơn nguy giúp vua dẹp loạn
Lại sẵn lòng nhận mệnh gửi con
Mưu so Quản Nhạc cao hơn
Điều quân sánh với Ngô Tôn kém gì
Đáng kinh sợ xuất sư biểu tấu
Bát trận đồ còn dấu đàng hoàng
Người nhiều đức trọng như ông
Xưa nay tán thán thực không ai bằng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời