15/05/2021 08:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Vũ Hầu
詠武侯

Tác giả: Nguyên Chẩn - 元稹

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2008 06:37

 

Nguyên tác

撥亂扶危主,
殷勤受托孤。
英才過管樂,
妙策勝孫吳。
凜凜出師表,
堂堂八陣圖。
如公全盛德,
應嘆古今無。

Phiên âm

Bát loạn phù nguy chủ,
Ân cần thụ thác cô[1].
Anh tài quá Quản Nhạc[2],
Diệu sách thắng Tôn Ngô[3].
Lẫm lẫm Xuất sư biểu,
Đường đường Bát trận đồ.
Như công toàn thạnh đức,
Ưng thán cổ kim vô.

Dịch nghĩa

Dẹp loạn giúp vua lúc nguy
Ân cần chịu mệnh gửi con mồ côi
Tài cao hơn Quản Trọng, Nhạc Nghị
Mưu chước giỏi hơn Tôn Vũ, Ngô Khởi
Đáng kính sợ bài biểu xuất sư
Đường hoàng kìa bức tranh bát trận
Như ông đức còn thịnh mãi
Nên thán phục xưa nay chưa có ai

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Phò nguy dẹp loạn bao phen
Thác cô đã thụ mệnh trên ân cần
Tài hơn Quản, Nhạc mấy lần
Tôn, Ngô mưu chước chịu phần kém thua
Xuất sư bài biểu dâng vua
Đường hoàng kìa Bát trận đồ lưu danh
Đức cao còn với sử xanh
Cổ kim thán phục rành rành không hai
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
[1] Chịu mệnh giúp ấu chúa.
[2] Quản Trọng và Nhạc Nghị, hai người hiền có tiếng giỏi về chính trị và quân sự ở thời Xuân Thu - Chiến Quốc.
[3] Tôn Vũ và Ngô Khởi, hai người có giỏi về phép dùng binh ở thời Xuân Thu - Chiến Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Chẩn » Vịnh Vũ Hầu