六年春遣懁其五

伴客銷愁長日飲,
偶然乘興便醺醺。
怪來醒後徬人泣,
醉裏時時錯問君。

 

Lục niên xuân khiển hoài kỳ 5

Bạn khách tiêu sầu trường nhật ẩm,
Ngẫu nhiên thừa hứng tiện huân huân.
Quái lai tỉnh hậu bàng nhân khấp,
Tuý lý thì thì thác vấn quân.

 

Dịch nghĩa

Tình cờ tới nhà bạn thấy đang uống rượu giải buồn,
Nhân tiện cũng say sưa luôn.
Ngạc nhiên khi tỉnh rượu thấy bạn khóc,
(Thì ra) trong cơn say, ta vẫn hỏi han chuyện trò với nàng.


Lục niên tức năm Nguyên Hoà thứ sáu (811). Năm 807, tác giả đang làm giám sát ngự sử, có lỗi, bị giáng chức làm sĩ tào tham quân ở Giang Lăng. Gia cảnh sa sút, vợ là Vi Tùng phải ngày ăn ngày nhịn để có đủ tiền cho chồng được no ở chỗ lưu đày. Hai năm sau bà qua đời lúc mới 27 tuổi. Cũng hai năm sau khi vợ mất, ông viết chùm thơ 8 bài tiếc thương vợ này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tình cờ thấy bạn hiền đang uống
Cũng làm vài ba chén say mèm
Tỉnh ra thấy bạn lệ hoen
Khi say anh đã cùng em chuyện trò

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Giải sầu bạn khách uống ngày dài
Hứng thú tình cờ chén ngất ngây.
Sau tỉnh ngạc nhiên nhìn bạn khóc
hay ra nàng chuyện vãn khi say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trọn ngày cùng bạn uống quên buồn
Dăm chén say mèm bất tỉnh luôn
Tỉnh dậy ơ hay sao khóc thế
Trong mơ ta đã chuyện trò em ?!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời