17/04/2021 07:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục niên xuân truy hoài kỳ 5
六年春遣懁其五

Tác giả: Nguyên Chẩn - 元稹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2014 16:03

 

Nguyên tác

伴客銷愁長日飲,
偶然乘興便醺醺。
怪來醒後徬人泣,
醉裏時時錯問君。

Phiên âm

Bạn khách tiêu sầu trường nhật ẩm,
Ngẫu nhiên thừa hứng tiện huân huân.
Quái lai tỉnh hậu bàng nhân khấp,
Tuý lý thì thì thác vấn quân.

Dịch nghĩa

Tình cờ tới nhà bạn thấy đang uống rượu giải buồn,
Nhân tiện cũng say sưa luôn.
Ngạc nhiên khi tỉnh rượu thấy bạn khóc,
(Thì ra) trong cơn say, ta vẫn hỏi han chuyện trò với nàng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tình cờ thấy bạn hiền đang uống
Cũng làm vài ba chén say mèm
Tỉnh ra thấy bạn lệ hoen
Khi say anh đã cùng em chuyện trò
Lục niên tức năm Nguyên Hoà thứ sáu (811). Năm 807, tác giả đang làm giám sát ngự sử, có lỗi, bị giáng chức làm sĩ tào tham quân ở Giang Lăng. Gia cảnh sa sút, vợ là Vi Tùng phải ngày ăn ngày nhịn để có đủ tiền cho chồng được no ở chỗ lưu đày. Hai năm sau bà qua đời lúc mới 27 tuổi. Cũng hai năm sau khi vợ mất, ông viết chùm thơ 8 bài tiếc thương vợ này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Chẩn » Lục niên xuân truy hoài kỳ 5