緊行睡難

緊行欲睡睡殊忙,
日夜奔馳不敢康。
十乘馬嘶千里月,
千家雞叫五更霜。
曲肱未獲安疏水,
慧眼還應看熟梁。
名利畏途多熱鬧,
清明覺醒似無妨。

 

Khẩn hành thuỵ nan

Khẩn hành dục thuỵ thuỵ thù mang,
Nhật dạ bôn trì bất cảm khang.
Thập thặng mã tê thiên lý nguyệt,
Thiên gia kê khiếu ngũ canh sương.
Khúc quăng vị hoạch an sơ thuỷ,
Tuệ nhãn hoàn ưng khán thục lương.
Danh lợi uý đồ đa nhiệt náo,
Thanh minh giác tỉnh tự vô phương.

 

Dịch nghĩa

Đi gấp muốn ngủ, mà ngủ cũng rất vội,
Đêm ngày rong ruổi, chẳng dám nghỉ ngơi.
Ngựa nghẽo mười xe, hí trăng ngàn dặm,
Gà qué trăm nhà, kêu sương năm canh.
Chưa được gối đầu tay, cơm rau nước lã,
Còn phải đưa tầm mắt, xem nồi kê chín chưa.
Đường danh lợi đáng sợ, luôn huyên náo,
Tinh mơ tỉnh dậy, dường như chẳng ngại gì.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Ngủ chẳng an tâm: mải bước đường,
Đêm ngày rong ruổi dám dừng cương.
Mười xe ngựa hí bon đường nguyệt,
Khắp xóm gà kêu đuổi bóng sương.
Chưa lúc gối tay tu nước lã,
Hãy nên tỉnh mắt thấy kê vàng.
Con đường danh lợi đầy huyên náo,
Tỉnh táo lòng ta vẫn nhẹ nhàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Đi vội vã, ngủ qua loa
Rong ruổi đêm ngày, dám nhẩn nha?
Nghìn dặm hí trăng mười cỗ ngựa
Muôn nhà gáy sáng rộn canh gà
Chưa yên cơm nước co tay gối
Trông chín nồi kê trắng mắt ra
Danh lợi ghê thay đường rộn rịp
Tinh thần sáng suốt ngại gì a!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngủ qua loa vội bước đường,
Đêm ngày rong ruổi yên cương không dừng.
Mười xe ngựa hí bon đường,
Trăm nhà gà đuổi bóng sương báo ngày.
Chưa yên cơm nước gối tay,
Hãy nên tỉnh mắt thấy ngay kê vàng.
Con đường danh lợi rộn ràng,
Lòng ta tỉnh táo nhẹ nhàng ngại chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời