憶中勇少傅鄧尊台,回詩呈上其一

義兼父子斗山齊,
不啻冰壺與橤溪。
東步分叉孤棹北,
呂瑰迴望夕暉西。
客中頻作周公夢,
方外愁聽斥鷃啼。
但願生還陪款席,
無心分外步沙隄。

 

Ức Trung dũng Thiếu phó Đặng Tôn Đài, hồi thi trình thướng kỳ 1

Nghĩa kiêm phụ tử Đẩu Sơn tề,
Bất thí Băng Hồ dữ Nhị Khê.
Đông Bộ phân xoa cô trạo bắc,
Lã Côi hồi vọng tịch huy tê (tây).
Khách trung tần tác Chu Công mộng,
Phương ngoại sầu thinh xích yến đề.
Đãn nguyện sinh hoàn bồi khoản tịch,
Vô tâm phận ngoại bộ sa đê.

 

Dịch nghĩa

Nghĩa cha con cao vời Thái Sơn, Bắc Đẩu,
Cho dù không ví được như cụ Băng Hồ với Nhị Khê tiên sinh.
Từ khi chia tay ở bến Đông Bộ, một mái chèo cô đơn hướng về phía bắc,
Đến trạm Lã Côi quay nhìn lại, ráng chiều đã ở phía tây.
Trên đường đi bao lần chiêm bao thấy Chu Công,
Ở cõi ngoài buồn nghe tiếng kêu của chim chinh chích.
Chỉ mong sống trở về để được ngồi hầu bên chiếu tiệc mừng,
Thanh thản dạo bước trên bờ cát ở ngoài thành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Cha con nghĩa cao vời vũ trụ
Gương Băng Hồ đối cụ Nhị Khê
Chia tay Đông Bộ buồn ghê
Mái chèo đơn chiếc hướng về Bắc phương.

Lã Côi trạm vấn vương trông ngóng
Ráng chiều tà đỏ mọng trời Tây
Buồn nghe chinh chích kêu bầy
Đêm dài mơ được gặp thầy Chu Công.

Lòng chỉ muốn sẽ không phải chết
Được trở về giữ nết bên cha
Tiệc mừng hầu rượu, hầu trà
Thảnh thơi dạo gót trăng ngà triền đê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Non cao vời vợi nghĩa cha con
Nguyên Đán, Phi Khanh tựa Đẩu Sơn
Đông Bộ bồi hồi trời bắc xám
Lã Côi vương vấn ráng tây hồng
Chu Công ẩn hiện bao cơn mộng
Xích yến kêu vang một cõi lòng
Đợi lúc trở về cùng dạo bước
Ngồi hầu bên chén rượu chờ mong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

TThái Sơn Bắc Đẩu nghĩa cha con,
Cụ Nhị Khê chẳng dám ví von.
Đông Bộ chia tay buồm hướng bắc,
Lã Côi đến trạm ráng tây còn.
Cõi ngoài buồn nghe chim chinh chích,
Thanh thản bên thành dạo bước sông.
Mong sống trở về bên chiếu tiệc,
Bao lần nằm mộng thấy Chu Công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời