玩初月

忌滿光先缺,
乘昏影暫流。
既能明似鏡,
何用曲如鉤?

 

Ngoạn sơ nguyệt

Kỵ mãn quang tiên khuyết,
Thừa hôn ảnh tạm lưu.
Ký năng minh tự kính,
Hà dụng khúc như câu?

 

Dịch nghĩa

Ghét ánh sáng tròn đầy trước tiên phải méo bớt,
Thừa cơ trong bóng tối, hình ảnh tạm trôi mất.
Đã có lúc sáng như gương,
Bây giờ cong như cái lưỡi liềm thì dùng làm gì?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ghét sáng tròn trước tiên phải méo
Nhờ âm u dần biến hình dung
Có thời tròn sáng như gương
Lưỡi liềm hiện tại thì dùng việc chi?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ghét sáng tròn đầy tiên khuyết bớt,
Thừa cơ bóng tối ảnh dần trôi.
Có thời soi sáng như gương chiếu,
Như lưỡi liềm cong khó dụng rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khuyết bớt rồi mới sáng tròn,
Thừa cơ bóng tối ảnh còn tạm trôi.
Sáng như gương chiếu có thời,
Bây giờ như lưỡi liềm rồi khó chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Tròn đầy bị ghét nên vơi trước,
Trong tối thừa cơ bóng tạm trôi.
Có lúc như gương trong trẻo sáng,
Nay cong lưỡi hái đáng dùng chơi?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời