Vầng trăng cứ tưởng ngọc ai mài
Chín mọng chân trời giống quả mai
Mấy ánh sao khuya thầm liếc trộm
Vài cơn gió sớm khẽ than dài
Trần gian Chu tử mơ làm bướm
Thượng giới Hằng Nga bỗng hoá nhài
Tơ liễu buông mành nên chỉ thắm
Chữ tình kim cổ nặng oằn vai!


21-11-2016