送上人

孤雲將野鶴,
豈向人間住。
莫買沃洲山,
時人已知處。

 

Tống thượng nhân

Cô vân tương dã hạc,
Khởi hướng nhân gian trụ.
Mạc mãi Ốc Châu sơn,
Thì nhân dĩ tri xứ.

 

Dịch nghĩa

Một đám mây đưa hạc nội đi
Há còn ở chốn trần gian
Ông đừng mua núi Ốc Châu
Chỗ ấy người đời đã biết


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Đám mây đưa cánh hạc
Cõi tục há vui chơi
Đừng đến Ốc Châu ở
Người đời đã tỏ rồi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Mây đơn theo bóng hạc đi,
Há lòng người chịu ở lì trần gian.
Ốc Châu thôi khỏi chuyện bàn,
Người nay đã biết nên càng lánh xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mây nhàn cùng hạc nội,
Há đến nhân gian ở.
Núi Ốc Châu đừng mua,
Người đời đều biết chỗ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Mây ngàn hạc nội thảnh thơi
Há còn đến ở cõi người nữa sao
Xin đừng mua núi Ốc Châu
Người đời đều biết là đâu cả rồi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hạc nội theo mây gió,
Cõi trần sao tới trọ?
Chớ mua núi Ốc Châu,
Chốn ấy ngoài đều rõ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mây côi cùng hạc đồng quê,
Cõi người há lại trở về ở sao?
Chớ mua núi Ốc Châu vào,
Nơi này, người đã biết bao lâu rồi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cánh hạc bay bên mây cô quạnh
Chẳng lẽ Thầy sống cạnh thế gian?
Đừng mua đất Ốc châu san
Ngày nay người ở ngập tràn núi non.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây bay đưa hạc nội rời,
Há còn ở chốn trần đời nữa sao.
Ông đừng mua núi Ốc Châu,
Người đời đã biết còn cầu làm chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mây cô với hạc nội
Há hướng nhân gian ở
Núi Ốc Châu đừng mua
Người nay đã biết cả.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời