浣溪沙其四

淡蕩春光寒食天
玉爐沈水裊殘煙
夢回山枕隱花鈿
海燕未來人鬥草
江梅已過柳生綿
黃昏疏雨濕秋千

 

Hoán khê sa kỳ 4

Đạm đãng xuân quang hàn thực thiên
Ngọc lô trầm thuỷ niểu tàn yên
Mộng hồi sơn chẩm ẩn hoa điền
Hải yến vị lai, nhân đấu thảo
Giang mai dĩ quá liễu sinh miên
Hoàng hôn sơ vũ thấp thu thiên


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hàn thực xuân quang phẳng lặng trời
Ngọc lô hương ngát toả tàn hơi
Mộng quanh bên gối lẩn hoa cài
Hải yến chưa về người chọi cỏ
Giang mai quá lứa, liễu bông rồi
Giàn đu đầm ướt, tối mưa rơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Tiết xuân kiêng lửa khí trong veo
Mỏng mảnh trầm hương khói bớt nhiều
Tỉnh giấc gối cao hoa ẩn hiện
Yến vắng chị em đố lá nào
Mành liễu nhú mầm mai rơi rụng
Mưa ướt cây đu ngả bóng chiều

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời