浣溪沙其一

繡幕芙蓉一笑開,
斜偎寶鴨襯香腮,
眼波才動被人猜。

一面風情深有韻,
半箋嬌恨寄幽懷,
月移花影約重來。

 

Hoán khê sa kỳ 1

Tú mạc phù dung nhất tiếu khai,
Tà ôi bảo áp sấn hương tai,
Nhãn ba tài động bị nhân sai.

Nhất diện phong tình thâm hữu vận,
Bán tiên kiều hận ký u hoài,
Nguyệt di hoa ảnh ước trùng lai.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Trướng vóc phù dung nhoẻn miệng cười,
Nghiêng ôm bảo áp má hồng tươi,
Thu ba vừa gợn bị xoi moi.

Một mặt phong tình đằm vận điệu,
Mảnh thư kiều hận gửi u hoài,
Bóng hoa trăng xế hẹn trùng lai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Dưới trướng phù dung nở nụ cười
Bên lò hương lộ má hồng tươi
Vừa trao mắt liếc gây nghi ngại
Một nét phong tình khó nhạt phai
Nửa tờ thư hận ghi thương nhớ
Nguyệt rời hoa ảnh nguyện theo người

15.00
Trả lời