Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: Ức Tần Nga (11)

Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 09:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/01/2007 06:44

憶秦娥

臨高閣,
亂山平野煙光薄。
煙光薄,
棲鴉歸後,
暮天聞角。

斷香殘香情懷惡,
西風催襯梧桐落。
梧桐落,
又還秋色,
又還寂寞。

 

Ức Tần Nga

Lâm cao các,
Loạn sơn bình dã yên quang bạc.
Yên quang bạc,
Thê nha quy hậu,
Mộ thiên văn giốc.

Đoạn hương tàn hương tình hoài ác,
Tây phong thôi sấn ngô đồng lạc.
Ngô đồng lạc
Hựu hoàn thu sắc,
Hựu hoàn tịch mịch.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Lầu cao đứng,
Non ngàn nội trải khói lan mỏng.
Khói lan mỏng,
Quạ quay về đậu,
Ốc chiều nghe vọng.

Hương tàn rượu cạn lòng càng động,
Gió tây ào ạt ngô đồng rụng.
Ngô đồng rụng,
Lại trơ thu sắc,
Lại trơ trống rỗng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Quang Đức

Nom lầu gác,
Núi giăng nội trải hơi chiều lạt.
Hơi chiều lạt,
Quạ về nương đậu,
Tù và xao xác.

Hương thưa hương tàn tình đời ác,
Gió tây lay bứt ngô đồng rạc.
Ngô đồng rạc,
Về đâu thu sắc,
Người đâu trầm mặc.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời