05/07/2022 16:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Tần Nga
憶秦娥

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 09:37

 

Nguyên tác

臨高閣,
亂山平野煙光薄。
煙光薄,
棲鴉歸後,
暮天聞角。

斷香殘香情懷惡,
西風催襯梧桐落。
梧桐落,
又還秋色,
又還寂寞。

Phiên âm

Lâm cao các,
Loạn sơn bình dã yên quang bạc.
Yên quang bạc,
Thê nha quy hậu,
Mộ thiên văn giốc.

Đoạn hương tàn hương tình hoài ác,
Tây phong thôi sấn ngô đồng lạc.
Ngô đồng lạc
Hựu hoàn thu sắc,
Hựu hoàn tịch mịch.

Bản dịch của Nam Long

Lầu cao đứng,
Non ngàn nội trải khói lan mỏng.
Khói lan mỏng,
Quạ quay về đậu,
Ốc chiều nghe vọng.

Hương tàn rượu cạn lòng càng động,
Gió tây ào ạt ngô đồng rụng.
Ngô đồng rụng,
Lại trơ thu sắc,
Lại trơ trống rỗng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Ức Tần Nga