Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
10 bài dịch
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 13/09/2018 11:51 bởi Vanachi
Trần Quang Đức sinh ngày 16/5/1985 tại Hải Phòng, hiện sống tại Hà Nội, là một nhà nghiên cứu lịch sử, văn hoá, nhà thư pháp. Anh tốt nghiệp ĐH Bắc Kinh, Trung Quốc, hiện làm việc và cộng tác tại Viện Nghiên cứu Văn học và NXB Nhã Nam. Anh có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, văn hoá, cổ văn, dịch thuật, thư hoạ, dạy Hán Nôm. Anh còn dùng các bút danh Vân Trai, An Biên Học Sỹ, Nam Phong, Nam Quốc Nhân, Tam Uyển.

Tác phẩm:
- Sử ký - phần Bản kỷ (dịch, Nhã Nam và NXB Thế giới, 2014)
- Ngàn năm áo mũ (biên soạn, Nhã Nam & NXB Thế giới, 2013)
- Trường An loạn (dịch, Nhã Nam và NXB Thời đại, 2012)
- Chuyện tình giai nhân (dịch chung, NXB Văn học, 2011)
- Trà kinh (dịch, NXB Văn học, 2008)

 

Thơ dịch tác giả khác