和韓錄事送宮人入道

星使追還不自由,
雙童捧上綠瓊輈。
九枝燈下朝金殿,
三素雲中侍玉樓。
鳳女顛狂成久別,
月娥孀獨好同遊。
當時若愛韓公子,
埋骨成灰恨未休。

 

Hoạ Hàn lục sự “Tống cung nhân nhập đạo”

Tinh sứ truy hoàn bất tự do,
Song đồng bổng thướng lục quỳnh chu.
Cửu chi đăng hạ triều kim điện,
Tam tố vân trung thị ngọc lâu.

Phụng nữ điên cuồng thành cửu biệt,
Nguyệt nga sương độc hảo đồng du.
Đương thì nhược ái Hàn công tử,
Mai cốt thành hôi hận vị hưu.

 

Dịch nghĩa

Sứ giả của trời đi hay về đâu có được tự do tuỳ theo ý mình,
Đôi đồng tử (tiên đồng và ngọc nữ) đã đón lên thuyền quỳnh màu xanh (về trời).
Từ nay dưới cây đèn chín ngọn chầu điện vàng,
Trong lớp mây ba màu hầu trong lầu ngọc.
Lộng Ngọc thuở trước cuồng si mà chia xa mãi,
Chỉ còn biết với Hằng Nga goá bụa kết bạn chơi cùng.
Nếu khi xưa (trước khi vào cung) mà yêu mến Hàn công tử,
Thì nay xương cốt có thành tro vẫn chưa nguôi hận.


Hàn lục sự tức Hàn Tông 韓琮, thi nhân cùng thời với Lý Thương Ẩn. Đường tài tử truyện chép Hàn Tông tự Thành Phong 成封, đỗ tiến sĩ năm Đại Trung (847-859), làm Hồ Nam quan sát sứ. Thơ ông thanh tân có tiếng, tập thành một quyển, tổng cộng 24 bài, nhưng không thấy bài nào có tên Tống cung nhân nhập đạo.

Cựu Đường thư phần Văn Tông bản kỷ chép, năm Khai Thành thứ 3 (838), cung nhân 480 người tới nhập đạo tại chùa quán Lưỡng Nhai. Bài thơ này diễn tả sự cảm thương và bất mãn của tác giả trước việc các cung nữ bị ép nhập đạo theo lệnh vua.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Thiên sứ đi, về tự ý đâu,
Thuyền quỳnh Ngọc Đế đón phương nào.
Dưới đèn chín ngọn chầu kim điện,
Trong ráng ba màu yết ngọc lâu.
Lộng Ngọc si cuồng nên cách biệt,
Thường Nga đơn độc kết tâm giao.
Nếu xưa yêu mến Hàn công tử,
Xương cốt thành tro vẫn hận sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

tho Ly Thuong An

hình như bài này được Kim Dung sử dụng khi miêu tả sự nuối tiếc Của Nhạc Linh San về mối tình với Lệnh Hồ Xung thì phải?

33.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Tống cung nhân nhập đạo

“"... Thơ ông thanh tân có tiếng, tập thành một quyển, tổng cộng 24 bài, nhưng không thấy bài nào có tên Tống cung nhân nhập đạo."”

Bởi vì bài Tống cung nhân nhập đạo là của Hạng Tư 項斯.
Xem ở đâyở đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Thiên sứ đi, về tự do đâu?
Thuyền quỳnh đôi đồng tử đón mau
Dưới đèn chín ngọn chầu kim điện
Trùm mây lầu Ngọc đủ ba màu
Phụng Nữ cuồng si mà xa cách
Thường Nga goá lẻ kết giao nhau
Nếu xưa luyến ái Hàn công tử
Xương dẫu thành tro hận vẫn sầu.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sứ giả trời cũng đâu tự tại
Đôi trẻ cùng lên cái thuyền xanh
Chầu đèn chín ngọn điện vàng
Lại hầu lầu ngọc trong làn mây ba
Lộng Ngọc cuồng chia xa mãi mãi
Cùng Hằng Nga qua lại rong chơi
Yêu Hàn công tử đương thời
Thì nay xương mục ngàn đời hận nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cõi trời thiên sứ tự do đâu,
Đồng tử thuyền quỳnh xanh đón nhau
Chầu điện vàng nay đèn chín ngọn,
Hầu lầu ngọc chốn mây ba màu.
Cuồng si Lộng Ngọc xưa xa mãi,
Goá bụa Hằng Nga kết bạn bầu.
Yêu mến Hàn công từ lúc trước,
Thành tro xương cốt chẳng nguôi sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời