灞陵行送別

送君灞陵亭,
灞水流浩浩。
上有無花之古樹,
下有傷心之春草。
我向秦人問路跂,
雲是王粲南登之古道。
古道連綿走西京,
紫闕落日浮雲生。
正當今夕斷腸處,
驪歌愁絕不忍聽。

 

Bá Lăng hành tống biệt

Tống quân Bá Lăng đình,
Bá thuỷ lưu hạo hạo.
Thượng hữu vô hoa chi cổ thụ,
Hạ hữu thương tâm chi xuân thảo.
Ngã hướng Tần nhân vấn lộ kỳ,
Vân thị Vương Xán nam đăng chi cổ đạo.
Cổ đạo liên miên tẩu Tây kinh,
Tử khuyết lạc nhật phù vân sinh.
Chính đương kim tịch đoạn trường xứ,
Ly ca” sầu tuyệt bất nhẫn thính.

 

Dịch nghĩa

Tiễn ông nơi đình Bá Lăng,
Sông Bá chảy mênh mông.
Trên cây cổ thụ không thấy hoa,
Dưới đất cỏ xuân như lộ vẻ thương tâm.
Tôi hỏi đường người đất Tần tại ngã rẽ chia tay,
Đáp rằng chính là con đường xưa Vương Xán đi về nam.
Đường cũ xa vời vợi dẫn tới Tây kinh,
Mây chiều đang nổi trên hoàng cung.
Đúng vào lúc chiều tà chia tay buồn đứt ruột,
Ai hát bài “Ly Ca” không còn lòng dạ đâu mà nghe.


Bá Lăng ở hướng đông nam, cách kinh thành Trường An khoảng 30 dặm, có sông Bá chảy qua. Trên bờ khúc sông này có lăng vua Hán Văn Đế, nên chỗ này kêu là Bá Lăng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đình Bá Lăng cùng ông tiễn biệt
Sông Bá trôi nước xiết mênh mông
Trên cây cổ thụ không bông
Cỏ xuân dưới đất như lồng xót thương
Người đất Tần, rẽ đường nào vậy?
Đáp đường xưa Vương Xán vào nam
Xa xôi diệu vợi vô vàn!
Mây chiều đang nổi trên hoàng cung đây
Chia tay đứt ruột lúc này
"Ly ca" ai hát càng day dứt buồn

tửu tận tình do tại
34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiễn anh đình Bá Lăng
Lòng sông cuồn cuộn nước
Cổ thụ chẳng đơm hoa
Cỏ xuân như ruột đứt
Hỏi người Tần đi đường
Rằng'' Vương Xán về nam thuở trước''
Đường xưa dằng dặc đến Tây Kinh
Trời mờ cửa tía làn mây sinh
Chính lúc chiều nay buồn ruột đứt
Não nuột oanh kêu dạ chẳng đành

34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Man

Tiễn người Bá lăng đình,
Nước sông trôi cuồn cuộn.
Trên toàn cổ thụ vắng dáng hoa,
Dưới rặt cỏ xuân lắm sầu muộn.
Hỏi người bản xứ đường đến đâu,
Nói rằng đường Vương Xán thuở xưa lánh loạn.
Đường xưa nối suốt đến Tây kinh,
Cửa khuyết chiều tà mây nổi lên.
Nhằm gặp đêm nay đau đứt ruột,
Ly ca buồn quá nghe sao trót?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bá Lăng đình tiễn ông nơi này,
Sông Bá mênh mông nước chảy dài.
Cổ thụ trên cây không có trái,
Cỏ xuân tội nghiệp lộ ra ngoài.
Đất Tần ngã rẽ đường nào thế?
Vương Xán là đường về hướng nam.
Đường cũ Tây kinh xa vạn dặm,
Mây chiều đang nổi hoàng cung đài.
Chiều tà đúng lúc buồn đứt ruột,
“Ly Ca” lòng dạ đâu nghe bài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Bá Lăng đình ấy tiễn ông
Mênh mông sông Bá kia dòng trôi mau
Không hoa cổ thụ không màu
Xuân lòng đau nhói đất sầu cỏ than
Chia tay tôi hỏi đất Tần
Thưa rằng Vương Xán đường cần về nam
Tây Kinh đường sá xa xăm
Hoàng cung mây nổi âm âm trở chiều
Tà dương đứt ruột buồn hiu
“Ly Ca” ai hát đâu chiều lòng nghe.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hạo Vũ

Tiễn quân đình bá lăng
Sông Bá nước mênh mông
Trên nhành cổ thụ hoa không thấy
Dưới đất cỏ xuân lại thương tâm
Hỏi người đất tần đường ngã rẽ
Đường xưa Vương Xán đã về nam
Nhìn đường vời vợi tới tây kinh
Trời xuống mây chiều kín hoàng cung
Chiều tà chia tay buồn đứt ruột
Ai hát Ly ca dạ đau thầm

Hạo Vũ
45.00
Trả lời