05/07/2022 00:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bá Lăng hành tống biệt
灞陵行送別

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2014 18:06

 

Nguyên tác

送君灞陵亭,
灞水流浩浩。
上有無花之古樹,
下有傷心之春草。
我向秦人問路跂,
雲是王粲南登之古道。
古道連綿走西京,
紫闕落日浮雲生。
正當今夕斷腸處,
驪歌愁絕不忍聽。

Phiên âm

Tống quân Bá Lăng đình,
Bá thuỷ lưu hạo hạo.
Thượng hữu vô hoa chi cổ thụ,
Hạ hữu thương tâm chi xuân thảo.
Ngã hướng Tần nhân vấn lộ kỳ,
Vân thị Vương Xán[1] nam đăng chi cổ đạo.
Cổ đạo liên miên tẩu Tây kinh[2],
Tử khuyết lạc nhật phù vân sinh.
Chính đương kim tịch đoạn trường xứ,
“Ly ca[3]” sầu tuyệt bất nhẫn thính.

Dịch nghĩa

Tiễn ông nơi đình Bá Lăng,
Sông Bá chảy mênh mông.
Trên cây cổ thụ không thấy hoa,
Dưới đất cỏ xuân như lộ vẻ thương tâm.
Tôi hỏi đường người đất Tần tại ngã rẽ chia tay,
Đáp rằng chính là con đường xưa Vương Xán đi về nam.
Đường cũ xa vời vợi dẫn tới Tây kinh,
Mây chiều đang nổi trên hoàng cung.
Đúng vào lúc chiều tà chia tay buồn đứt ruột,
Ai hát bài “Ly Ca” không còn lòng dạ đâu mà nghe.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đình Bá Lăng cùng ông tiễn biệt
Sông Bá trôi nước xiết mênh mông
Trên cây cổ thụ không bông
Cỏ xuân dưới đất như lồng xót thương
Người đất Tần, rẽ đường nào vậy?
Đáp đường xưa Vương Xán vào nam
Xa xôi diệu vợi vô vàn!
Mây chiều đang nổi trên hoàng cung đây
Chia tay đứt ruột lúc này
"Ly ca" ai hát càng day dứt buồn
Bá Lăng ở hướng đông nam, cách kinh thành Trường An khoảng 30 dặm, có sông Bá chảy qua. Trên bờ khúc sông này có lăng vua Hán Văn Đế, nên chỗ này kêu là Bá Lăng.

[1] Người thời Tam Quốc, học rộng, tài cao, thơ hay. Khi kinh đô có loạn Đổng Trác, ông xuống phía tây nam nương nhờ Lưu Biểu ở Kinh Châu.
[2] Tức Kinh Châu, nay thuộc tỉnh Hồ Bắc.
[3] Tức “Ly câu chi ca” gọi tắt, nội dung liên quan tới ly biệt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Bá Lăng hành tống biệt