采桑子

恨君不似江樓月,
南北東西。
南北東西,
只有相隨無別離。

恨君卻似江樓月,
暫滿還虧。
暫滿還虧,
待得團圓得幾時。

 

Thái tang tử

Hận quân bất tự giang lâu nguyệt,
Nam bắc đông tây,
Nam bắc đông tây,
Chỉ hữu tương tuỳ vô biệt ly.

Hận quân khước tự giang lâu nguyệt,
Tạm mãn hoàn khuy,
Tạm mãn hoàn khuy,
Đãi đắc đoàn viên đắc kỷ thì.

 

Dịch nghĩa

Giận chàng chẳng giống vầng trăng trên lầu bên sông,
(Dẫu có đi bốn phương) nam bắc đông tây,
(Dẫu có đi bốn phương) nam bắc đông tây,
Chỉ có theo nhau không hề biệt ly.

Giận chàng lại giống vầng trăng trên lầu bên sông,
Tạm tròn lại khuyết,
Tạm tròn lại khuyết,
Đợi được đoàn viên là mấy lúc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Hận chàng chẳng giống vầng trăng ấy,
Nam bắc đông tây,
Nam bắc đông tây,
Chỉ mãi theo nhau chẳng nỡ rời.

Hận chàng lại giống vầng trăng ấy,
Tạm đầy lại vơi,
Tạm đầy lại vơi,
Nào có đoàn viên được mấy thời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Hận chàng chẳng giống vầng trăng,
Dẫu đi nam bắc đông tây chẳng rời.

Hận chàng sao giống trăng này
Mới tròn đã khuyết, chưa đầy đã vơi.
Đoàn viên nào được mấy hồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Hận chàng không giống trăng mái lầu
Đông tây nam bắc
Đông tây nam bắc
Để đứng nơi nào cũng thấy nhau

Giận chàng sao giống trăng mái lầu
Khi tròn khi khuyết
Khi tròn khi khuyết
Đợi được cùng nhau đến lúc nào?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Ngọc An Hiên

Hận chàng sao chẳng giống
Trăng nơi lầu ven sông
Phương nam bắc tây đông
Hướng nam bắc tây đông
Gần mặt cũng gần lòng

Hận chàng sao lại giống
Trăng trên lầu ven sông
Trăng khi tròn khi không
Trăng lúc tròn lúc không
Chẳng mấy dịp trùng phùng

Thoáng nghĩ, lòng thanh tịnh
Sen rộ nở muôn nơi
Chưa có đánh giá nào
Trả lời