20/05/2024 10:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái tang tử
采桑子

Tác giả: Lã Bản Trung - 呂本中

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 21/03/2007 19:07

 

Nguyên tác

恨君不似江樓月,
南北東西。
南北東西,
只有相隨無別離。

恨君卻似江樓月,
暫滿還虧。
暫滿還虧,
待得團圓得幾時。

Phiên âm

Hận quân bất tự giang lâu nguyệt,
Nam bắc đông tây,
Nam bắc đông tây,
Chỉ hữu tương tuỳ vô biệt ly.

Hận quân khước tự giang lâu nguyệt,
Tạm mãn hoàn khuy,
Tạm mãn hoàn khuy,
Đãi đắc đoàn viên đắc kỷ thì.

Dịch nghĩa

Giận chàng chẳng giống vầng trăng trên lầu bên sông,
(Dẫu có đi bốn phương) nam bắc đông tây,
(Dẫu có đi bốn phương) nam bắc đông tây,
Chỉ có theo nhau không hề biệt ly.

Giận chàng lại giống vầng trăng trên lầu bên sông,
Tạm tròn lại khuyết,
Tạm tròn lại khuyết,
Đợi được đoàn viên là mấy lúc.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Hận chàng chẳng giống vầng trăng ấy,
Nam bắc đông tây,
Nam bắc đông tây,
Chỉ mãi theo nhau chẳng nỡ rời.

Hận chàng lại giống vầng trăng ấy,
Tạm đầy lại vơi,
Tạm đầy lại vơi,
Nào có đoàn viên được mấy thời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lã Bản Trung » Thái tang tử