24.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài thơ
Tạo ngày 29/11/2014 11:30 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Thị Đạo Tĩnh sinh ngày 31/1/1952, quê ở xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Bà đi bộ đội từ tháng 10 năm 1966, đến tháng 10 năm 1969 chuyển ngành đi học Sư phạm mỹ thuật. Từ năm 1972 đến 1979 dạy học tại Nam Định. Từ năm 1979 đến 1982 học trường viết văn Nguyễn Du khóa I. Từ năm 1983 đến 1989 là phóng viên Tạp chí Lao động & Xã hội. Từ năm 1990 đến 2006 là phóng viên, biên tập viên tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Hiện nay bà sinh sống tại Hà Nội.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Bùa lá (tập thơ, 2006)
- Miền hoa dại (tập thơ, 2006)

Giải thưởng văn học:
- Giải nhất cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ năm 1974-1975 với truyện ngắn Chuyện thường gặp.