Đêm dài giấc ngủ chẳng an
Trời trong vằng vặc ánh trăng sáng ngời.
Nghe như tiếng gọi của người
Em lên tiếng "dạ" đáp lời hư không.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.