延祐寺

上方秋夜一鐘闌,
月色如波楓樹丹。
鴟吻倒眠方鏡冷,
塔光雙峙玉尖寒。
萬緣不擾城遮俗,
半點無憂眼放寬。
參透是非平等相,
魔宮佛國好生觀。

 

Diên Hựu tự

Thượng phương thu dạ nhất chung lan,
Nguyệt sắc như ba phong thụ đan.
Si vẫn đảo miên phương kính lãnh,
Tháp quang song trĩ ngọc tiêm hàn.
Vạn duyên bất nhiễu thành già tục,
Bán điểm vô ưu nhãn phóng khoan.
Tham thấu thị phi bình đẳng tướng,
Ma cung Phật quốc hảo sinh quan.

 

Dịch nghĩa

Đêm thu, trên chùa một tiếng chuông đã tàn,
Ánh trăng như sóng, cây phong lá đỏ.
Bóng “xi vẫn” nằm ngủ ngược dưới mặt hồ như tấm gương vuông lạnh giá,
Hai ngọn tháp đứng song song như ngón tay ngọc rét buốt.
Muôn vàn nhân duyên không vương vấn là bức thành che niềm tục,
Không lo lắng chút gì nên tầm mắt mở rộng.
Hiểu thấu ý nghĩa của thuyết phải trái đều như nhau,
Thì xem cung ma có khác gì nước Phật!


Diên Hựu tức chùa Một Cột, toạ lạc tại thôn Thanh Bảo, huyện Quảng Đức, phía tây Hoàng thành Thăng Long thời Lý, nay gần phía bên phải lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, quận Ba Đình, Hà Nội. Chùa là một công trình độc đáo, xây dựng năm Kỷ Sửu, niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo thứ nhất (1049) đời Lý Thái Tông. Tương truyền, nhà vua chiêm bao thấy Phật Quan Âm ngồi trên toà sen, đưa tay dắt nhà vua lên toà trong đặt tượng Phật sắc vàng lấp lánh. Khi tỉnh dậy, nhà vua kể lại chuyện này, nhà sư Thiền Tuệ khuyên nhà vua nên dựng chùa, dựng cột đá ở giữa hồ, làm toà sen của Phật Quan Âm đặt trên cột như đã thấy trong mộng. Nhà vua kén thợ làm theo kiểu ấy. Chùa xây xong, đài sen nghìn cánh đỡ toà Phật sắc hồng. Các nhà sư đến các bề tôi làm lễ, đi vòng quanh chùa tụng kinh, cầu chúc nhà vua sống lâu, vì thế đặt tên chùa là chùa Diên Hựu (kéo dài tuổi thọ). Đời Lý Nhân Tông, năm Anh Vũ Chiêu Thắng thứ 5 (1080), vua cho đúc chuông lớn để treo trong chùa. Chuông đúc xong, đánh không kêu. Nhà vua cho rằng đã thành khí, không nên tiêu huỷ, bèn đem bỏ ở ruộng, rùa tụ vào đó để sống; người đương thời gọi là Ruộng Rùa, quả chuông đó cũng gọi là chuông Quy Điền.

Khi quân Minh bao vây Đông Quan, Vương Thông đã phá chuông để đúc súng đạn. Chùa đã qua nhiều lần trùng tu vào các thời Trần, Lê, Nguyễn. Năm 1945, trước khi rút khỏi Hà Nội, quân Pháp đặt mìn phá đổ chùa. Ngay sau ngày tiếp quản, Bộ Văn hoá đã cho tu sửa chùa theo đúng kiểu mẫu cũ, và được Bộ Văn hoá xếp hạng Di tích lịch sử văn hoá tháng 4-1962. Hiện chùa Một Cột là một trong những di tích lịch sử văn hoá lâu đời và nổi tiếng của thủ đô Hà Nội.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Đêm thu chùa thoảng tiếng chuông tàn,
Phong đỏ, trăng ngời, sóng nguyệt lan.
In ngược hình chim, gương nước lạnh,
Sẫm đôi bóng tháp, ngón tiêu hàn.
Muôn duyên chẳng vướng: xa trần tục,
Một mảy nào lo: rộng nhãn quan.
Thấu hiểu thị phi đều thế cả,
Dầu ma dầu Phật, chốn nào hơn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Đêm thu trên gác rớt tiếng chuông
Cây phong lá đỏ sóng trăng buông
Cú ngủ đảo hình gương nước lạnh
Ngọc tháp song song ngọn buốt sương
Vạn duyên không vướng, ngăn niềm tục
Tầm nhìn mở rộng chẳng lo buồn
Hiểu thấu thị phi như nhau cả
Ma cung Phật quốc có gì hơn.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm thu chùa điểm tiếng chuông vang
Lá đỏ hàng phong sóng nguyệt vàng
Bóng tháp sẫm đôi tay ngọc buốt
Hình chim in ngược mảnh gương hàn
Muôn duyên khôn bận, thành ngăn tục
Nửa điểm nào lo, mắt mở toang
Phải trái như nhau tường nghĩa ấy
Cung ma, nước Phật cũng y chang

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm thu chùa thoảng chuông ngân,
Cây phong lá đỏ ánh trăng sóng vàng,
Cú rồng ngược bóng hồ băng,
Song song hai tháp tay nâng lạnh tràn.
Duyên không vương, che tục trần,
Chẳng lo toan, mở rộng tầm mắt thôi,
Như nhau phải trái hiểu người,
Cung ma nước Phật cũng thời như nhau!

34.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhất Hạnh

Đêm thu chùa vắng, tiếng chuông ngân
Sóng ánh mầu trăng, lá rụng hồng
Cánh đảo chim âu trời lạnh ngủ
Tháp vương đỉnh bạc sáng từng không
Thành ngăn tục luỵ trần không vướng
Cửa ngỏ vô ưu mắt rộng tầm
Thấy được thị phi cùng một tướng
Ma cung Phật quốc cũng ngồi chung.

tửu tận tình do tại
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Đêm thu chùa thả tiếng chuông rơi
Phong đỏ, ánh trăng toả sóng ngời
Lặng lẽ chim non nằm bóng lẻ
Ngọc ngà tháp lạnh đứng hình đôi
Nhân duyên không vướng lòng trần tục
Thế sự chẳng màng mắt biển khơi
Hiểu thuyết tương đồng dù phải trái
Cung ma nước Phật giống nhau thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Đêm thu chùa gióng tiếng chuông vang,
Sóng gợn ánh trăng, phong lá vàng.
Chim ngủ ngược hình, gương nước lạnh,
Bóng hai ngôi tháp, chót ngọc hàn.
Muôn duyên chẳng rối nào ngăn ngại,
Nửa điểm không phiền mắt rộng thang.
Tham tột thị phi tướng bình đẳng,
Cung ma, cõi Phật đẹp ngang hàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Thanh

Đêm thu cao tít tiếng chuông vang
Trăng dợn sóng soi thông úa vàng
Cú ngủ ngược đầu, gương chiếu lạnh
Tháp soi hai ngọn, ngọc sinh hàn
Thành che Thế Tục, không duyên nhiễm
Mắt toả khoan dung, chẳng tính toan
Tham thấu đúng sai, bình đẳng tướng
Cung Ma cõi Phật, quán sinh lành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời