菊花其二

大江無夢浣枯腸,
百詠梅花讓好粧。
老去愁秋吟未穩,
詩瓢實為菊花忙。

 

Cúc hoa kỳ 2

Đại giang vô mộng hoán khô tràng,
Bách vịnh mai hoa nhượng hảo trang.
Lão khứ sầu thu ngâm vị ổn,
Thi biều thực vị cúc hoa mang.

 

Dịch nghĩa

Không mơ lấy nước sông lớn rửa tấc lòng khô héo,
Hoa mai từng được trăm bài thơ vịnh kia phải nhường vẻ đẹp
Già rồi lại buồn vì thu, chưa làm thơ được,
Nhưng túi thơ bầu rượu thật vì hoa cúc mà bận rộn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhất Hạnh

Ngàn sông không đủ thấm lòng già,
Bách vịnh mai hoa vẫn kém xa.
Đầu bạc ngâm hoài vần chưa ổn,
Thấy hoa cúc nở rộn lòng ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
54.80
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Sông lớn nào mong rửa ruột rầu,
Xinh tươi, mai cũng phải nhường câu.
Sầu thu, tuổi tác ngâm chưa được,
Thơ rượu, vì hoa bận đến nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Ruột héo mong gì nước rửa trôi,
Mai hoa bách vịnh kém xinh tươi.
Tuổi già ngâm hão văn chưa ổn,
Vì cúc, vườn thơ luống rối bời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản phiên âm khác

Thiên giang vô mộng cán khô trường,
Bách vịnh mai hoa nhượng thảo trang.
Lão khứ sầu ngâm hồn vị ổn,
Thi biều thực vị cúc hoa mang.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Sông lớn không mơ tưới hạn lòng
Hoa mai trăm vịnh chẳng đẹp bằng
Già đến thu buồn ngâm chưa ổn
Rượu thơ vì cúc lại bận hơn

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Ngàn hoa xuân, bạch chen hường
Đương mùa, khoe thắm sắc hương dập dồn.
Khi phồn hoa thảy héo hon
Giậu đông, rốt lại chỉ còn cúc thu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông lớn cũng không tưới ruột khô
Hoa mai trăm vịnh kém thua xa
Sầu thu già đến ngâm chưa ổn
Chén rượu bầu thơ bạn cúc hoa

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lớn sông không rửa tấc lòng khô,
Thơ vịnh hoa mai phải kém xa,
Thu đến già buồn thơ chẳng ổn,
Rượu thơ bận rộn cúc cùng hoa.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Sông to không rửa nổi lòng khô,
Hoa mai đành nhượng vẻ duyên mơ.
Cứng tuổi, sầu dâng, ngâm chửa ổn,
Hoa cúc luyến tình rượu với thơ.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Lòng khô chẳng ướt bởi sông sâu,
Trăm vịnh hoa mai vẫn cúi đầu.
Tuổi xế sầu thu ngâm chẳng trọn,
Rượu thơ vì cúc bận canh thâu.

"Nguyệt diện vinh đan quế - Đan quế tại nhất luân"
15.00
Trả lời