菊花其一

松聲蔣詡先生徑,
梅景西湖處士家。
義氣不同難苟合,
故圓隨處吐黃花。

 

Cúc hoa kỳ 1

Tùng thanh Tưởng Hủ tiên sinh kính,
Mai cảnh Tây Hồ xử sĩ gia.
Nghĩa khí bất đồng nan cẩu hợp,
Cố viên tuỳ xứ thổ hoàng hoa.

 

Dịch nghĩa

Tiếng thông reo đầu ngõ ông Tưởng Hủ
Cảnh hoa mai ở nhà xử sĩ Tây Hồ.
Không cùng nghĩa khí, khó lòng hoà hợp tạm bợ được.
Vườn cũ nơi nơi đã nở hoa vàng.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Ngõ nhà Tưởng Hủ thông reo
Tây hồ mai thắm dập dìu hương đưa.
Mỗi người một thú riêng ưa,
Tình ta vẫn cúc vườn xưa nở vàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Hữu Nhiệm

Đường nhà Tưởng Hủ thông reo gió,
Lều ẩn Tây Hồ mai gội sương.
Nghĩa khí khác nhau đành khác cảnh,
Vườn xưa sau trước rộ hoa vàng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

BS

1. Tưởng Hủ là người đời Hán ở đất Đỗ Lăng, làm Thứ sử Vệ Châu thời Ai Đế. Khi Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán, Tưởng Hủ cáo quan về nghỉ. Dưới hàng trúc trước nhà (đúng ra đây nói là thông), ông mở ba lối hẹp dành riêng cho hai bạn tri kỷ là Cầu Trọng và Dương Trọng vào chơi nên nói tùng thanh Tưởng Hủ tiên sinh kính. Kính là lối tắt.
2. Tây Hồ xử sĩ là Hàn Thế Trung đời Tống, người Diên An, tự Lương Thần, có nhiều võ công. Trong cuộc kháng chiến chống nước Kim, thấy Tần Cối chủ hòa, triều đình nhu nhược ông bỏ quan, mang rượu cỡi lừa đi ngao du ở Tây Hồ, nên người đời gọi là xử sĩ Tây Hồ.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Quê Hương

Đầu ngõ Tưởng Hủ thông reo
Tây Hồ xử sĩ mai theo đón chào
Tâm ý hoà hợp tương giao
Vườn xưa cảnh cũ dạt dào hoa thơm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngõ nhà Tưởng Hủ thông reo gió
Lều ẩn Tây Hồ đẹp vẻ mai
Tính đã khác nhau đâu dễ hợp
Cúc vàng vườn cũ rộ hoa khai

34.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngõ nhà Tưởng Hủ thông reo,
Tây Hồ xử sĩ bên hè mai hoa.
Không cùng nghĩa khí khó hoà.
Nơi nơi vườn cũ cúc hoa nở vàng.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tưởng Hủ thông reo đầu ngõ nhà,
Tây Hồ xử sĩ bên mai hoa.
Không cùng nghĩa khí, khôn hoà hợp.
Vườn cũ nơi nơi vàng cúc hoa.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Tiếng thông Tưởng Hủ đón người qua,
Mai cảnh Tây Hồ ẩn bóng nhà.
Nghĩa khí không cùng chẳng thể hợp,
Vườn xưa khắp chỗ nở vàng hoa.


1. Tưởng Hủ làm Thứ sử Vệ Châu thời Ai Đế. Khi Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán, ông cáo quan về quê, xây nhà có ba lối nhỏ băng qua vườn thông để đón những người bạn của mình, vốn là những ẩn sĩ khác.
2. Hàn Thế Trung (Tây Hồ ẩn sĩ) vốn là võ tướng trong cuộc kháng chiến chống nước Kim, về sau thấy Tần Cối chủ hoà, triều đình nhu nhược, cho nên từ quan đi ngao du, ở ẩn chốn Tây Hồ.
"Nguyệt diện vinh đan quế - Đan quế tại nhất luân"
15.00
Trả lời