菊花百詠其四

去年今日有花多,
對客愁無酒可賒。
世事相違每如此,
今朝有酒卻無花。

 

Cúc hoa bách vịnh kỳ 4

Khứ niên kim nhật hữu hoa đa,
Đối khách sầu vô tửu khả xa.
Thế sự tương vi mỗi như thử,
Kim triêu hữu tửu khước vô hoa.

 

Dịch nghĩa

Ngày nay năm ngoái hoa đang nở rộ,
Những buồn vì không có rượu để cùng khách thoả thuê.
Việc đời thường vẫn trái ngược nhau như thế,
Hôm nay có rượu lại không có hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Hoa tươi, năm ngoái ngày này,
Ngồi suông với bạn, rượu bày có đâu!
Việc đời thường trái ngược nhau
Bửa nay sẵn rượu, lại sầu không hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Ngày này năm ngoái hoa đương rộ,
Không rượu, ngồi suông khách với ta.
Trái ngược, việc đời thường vẫn thế,
Hôm nay có rượu lại không hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm ngoái ngày nầy hoa rộ nở
Ngồi suông không rượu bạn cùng ta
Sự đời trái ngược thường hay thế
Sẵn rượu hôm nay lại chẳng hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm ngoái ngày này hoa nở rộ,
Những buồn không rượu khách đâu về.
Việc đời trái ngược thường như thế,
Sẵn rượu hôm nay hoa chẳng kề.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Năm cũ ngày này hoa nở rộ
Buồn vì rượu khách chạy đâu ra
Sự đời tréo cẳng thường như vậy
Có rượu bây giờ lại vắng hoa

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Ngày này năm ngoái có nhiều hoa
Tiếp khách buồn không rượu thả ga
Thế sự tréo ngoe thường giống thế
Sáng nay có rượu lại không hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời