25/05/2024 18:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc hoa kỳ 1
菊花其一

Tác giả: Huyền Quang thiền sư - 玄光禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2006 12:25

 

Nguyên tác

松聲蔣詡先生徑,
梅景西湖處士家。
義氣不同難苟合,
故圓隨處吐黃花。

Phiên âm

Tùng thanh Tưởng Hủ[1] tiên sinh kính,
Mai cảnh Tây Hồ xử sĩ[2] gia.
Nghĩa khí bất đồng nan cẩu hợp,
Cố viên tuỳ xứ thổ hoàng hoa.

Dịch nghĩa

Tiếng thông reo đầu ngõ ông Tưởng Hủ
Cảnh hoa mai ở nhà xử sĩ Tây Hồ.
Không cùng nghĩa khí, khó lòng hoà hợp tạm bợ được.
Vườn cũ nơi nơi đã nở hoa vàng.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Ngõ nhà Tưởng Hủ thông reo
Tây hồ mai thắm dập dìu hương đưa.
Mỗi người một thú riêng ưa,
Tình ta vẫn cúc vườn xưa nở vàng.
[1] Nguyễn Khanh, người đất Đỗ Lăng đời Hán, làm Thứ sử Duệ Châu thời Ai Đế. Ông thích trúc và trồng trúc trong vườn.
[2] Hiệu của Lâm Bô đời Tống. Có nơi giải thích là Hàn Thế Trung đời Tống, người Diên An, tự Lương Thần, là một võ tướng bất đồng với Tần Cối, nên từ quan, cưỡi lừa, xách rượu, ngao du ở Tây Hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huyền Quang thiền sư » Cúc hoa kỳ 1