遊關氏園居看菊

金風瑟縮起微涼,
叢桂幽蘭各自香。
疏淡數枝出名菊,
分將一幅寫秋光。
籬邊伎者尋陶令,
池畔尚書問葛疆。
長欲與君結花社,
卜居先以醉為鄉。

 

Du Quan thị viên cư khán cúc

Kim phong sắt súc khởi vi lương,
Tùng quế u lan các tự hương.
Sơ đạm sổ chi xuất danh cúc,
Phận tương nhất bức tả thu quang.
Ly biên kỹ giả tầm Đào lệnh,
Trì bạn thượng thư vấn Cát cương.
Trường dục dữ quân kết hoa xã,
Bốc cư tiên dĩ tuý vi hương.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Trời thu se lạnh, gió heo may
Rặng quế, chồi lan hương ngát bay
Thưa nhạt mấy cành màu cúc nở
Rõ ràng một cảnh nát thu bày
Rào hoa người khéo tìm Đào lệnh
Ao biếc thượng thư hỏi Cát này
Tớ vốn từ lâu mong kết bạn
Rủi thay trót chọn trước làng say

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Gió vàng hiu hắt trời se mát
Bụi quế, chòm lan thảy toả hương
Cúc quý mấy nhành thanh đạm cả
Tranh thu một bức vẻ phong quang
Cát Hồng quan hỏi bên hồ nước
Đào lệnh người tìm dưới giậu thơm
Hoa xã muốn cùng ông kết bạn
Nơi say men ấy đã là làng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió thu se sắt gợn hơi lành
Khóm cúc chồi lan hương dịu thanh
Thưa nhạt mấy cành hoa cúc đẹp
Đậm đà một bức nét thu quang
Người tài bên giậu tìm Đào Lệnh
Quan thượng bờ ao hỏi Cát Hồng
Muốn chọn làng say làm chốn ở
Bạn hoa từng đã kết thân ông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời thu mát rượi gió heo may,
Bụi quế chồi lan hương gió bay.
Nhợt nhạt mấy cành màu cúc nở,
Đậm đà một mảnh nét thu bày.
Người tài bên giậu tìm Đào Lệnh,
Quan thượng bờ ao hỏi Cát ngài.
Hoa xã từ lâu mong kết bạn,
Tiếc thay trót chọn trước làng say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời