Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 01/08/2014 07:21 bởi tôn tiền tử
Lý Sơn Tiết 李山節, thi nhân đời Tống.