Dưới đây là các bài dịch của Trần Quê Hương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Cúc hoa kỳ 1 (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Trần Quê Hương

Đầu ngõ Tưởng Hủ thông reo
Tây Hồ xử sĩ mai theo đón chào
Tâm ý hoà hợp tương giao
Vườn xưa cảnh cũ dạt dào hoa thơm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Kệ (Tịnh Lực thiền sư): Bản dịch của Trần Quê Hương

Trước nói kiết, sau nói hung
Từ xưa Thái Tổ chẳng dùng mà kiêng
Gặp rồng làm Phật tử thiêng
Chợt thấy chuột hiện lặng yên khôn cùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Kệ (Tín Học thiền sư): Bản dịch của Trần Quê Hương

Núi cao rừng rậm cọp, beo
Vằn vện lẫn lộn hiểm nghèo tháng năm
Bằng muôn phân định cao thâm
Con khóc mẹ mổ tịch trầm hư vô


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thị đệ tử (Vạn Hạnh thiền sư): Bản dịch của Trần Quê Hương

Thân như ánh chớp hoàng hôn,
Ngàn cây xuân thắm, thu buồn mênh mông.
Dòng đời suy thịnh... có không,
Thịnh suy như giọt sương đông đầu cành.

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]