浪淘沙其一

蠻歌豆蔻北人愁,
松雨蒲風野艇秋。
浪起沈沈眠不得,
寒沙細細入江流。

 

Lãng đào sa kỳ 1

Man ca đậu khấu bắc nhân sầu,
Tùng vũ bồ phong dã đĩnh thu.
Lãng khởi trầm trầm miên bất đắc,
Hàn sa tế tế nhập giang lưu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khách bắc buồn nghe Man ca "Đậu khấu"
Thuyền thu quê vang gió liễu mưa tùng
Sóng triều nổi rì rầm không thể ngủ
Cát lạnh theo con nước cuốn vào sông

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đậu Khấu rợ ca khách bắc sầu,
Đình quê bồ liễu gió mưa thâu.
Lao xao song vỗ không buồn ngủ,
Cát lạnh lưa thưa nước cuốn nhầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách bắc buồn Man ca “Đậu khấu”
Thuyền quê thu gió đấu cỏ bồ
Sóng hoài giấc ngủ lơ mơ
Nương dòng nước chảy cát bờ sụt theo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đậu khấu Man ca khách bắc buồn
Thu mưa thông gió cỏ bay luôn.
Rì rầm sóng vỗ không sao ngủ
Cát lạnh li ti chảy thuận dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đậu khấu Man ca khách bắc sầu,
Mưa thông thu gió cỏ bay nhầu.
Âm ầm sóng vỗ không yên giấc,
Cát lạnh li ti chảy xuống sâu.

14.00
Trả lời