浪淘沙其一

九曲黃河萬里沙,
浪淘風簸自天涯。
如今欲上雲河去,
同到牽牛織女家。

 

Lãng đào sa kỳ 1

Cửu khúc Hoàng Hà vạn lý sa,
Lãng đào phong bá tự thiên nha.
Như kim dục thướng vân hà khứ,
Đồng đáo Khiên Ngưu, Chức Nữ gia.

 

Dịch nghĩa

Sông Hoàng Hà quanh co chín khúc, bãi cát dài cả vạn dặm,
Nước nguồn như chảy từ một góc trời xuống hạ giới.
Phải chăng cứ theo dòng này có nhẽ lên tới dải Ngân Hà,
Nhân đó đến thăm nhà Ngưu Lang và Chức Nữ.


Sông Hoàng Hà bắt nguồn từ vùng núi rất cao của tỉnh Thanh Hải, nơi thượng nguồn chảy quanh co thành nhiều khúc. Cát nơi này có vàng, nên có nghề đãi cát tìm vàng. Từ nơi đãi cát nhìn lên thượng nguồn, thấy nước nguồn như chảy từ trời cao xuống.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Chín khúc Hoàng Hà cát trắng phau
Gió rê sóng lọc hỏi từ đâu
Bằng nay muốn vút lên Vân Hán
Cùng tới ngay nhà của Nữ Ngưu


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Cát vạn dặm Hoàng Hà chín khúc
Từ chân mây gió dục sóng sa
Cuốn phăng đến tận Ngân Hà
Ngưu Lang Chức Nữ trước nhà chờ ngâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nguồn sông Hoàng quanh co chín khúc
Sóng gió rơi như trút từ trời
Ngân Hà nay thử lên chơi
Ngưu Lang Chức Nữ không mời cũng thăm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cát muôn dặm chín khúc sông Hoàng
Sóng gió từ trời xuống thế gian.
Thẳng hướng Ngân hà nay tới được
Cùng thăm nhà Chức nữ Ngưu lang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chín khúc sông Hoàng ngàn dặm cát
Gió giần sóng đãi tới chân trời
Như nay muốn tới sông mây dạo
Cùng đến Khiên Ngưu Chức Nữ chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoàng Hà chín khúc, cát dặm dài,
Nguồn nước từ trời chảy xuống hoài.
Có lẽ Ngân Hà theo đến được,
Ngưu Lang Chức Nữ, tiện thăm thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời