20/06/2021 11:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng đào sa kỳ 1
浪淘沙其一

Tác giả: Hoàng Phủ Nhiễm - 皇甫冉

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 18:57

 

Nguyên tác

蠻歌豆蔻北人愁,
松雨蒲風野艇秋。
浪起沈沈眠不得,
寒沙細細入江流。

Phiên âm

Man ca đậu khấu bắc nhân sầu,
Tùng vũ bồ phong dã đĩnh thu.
Lãng khởi trầm trầm miên bất đắc,
Hàn sa tế tế nhập giang lưu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khách bắc buồn nghe Man ca "Đậu khấu"
Thuyền thu quê vang gió liễu mưa tùng
Sóng triều nổi rì rầm không thể ngủ
Cát lạnh theo con nước cuốn vào sông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Phủ Nhiễm » Lãng đào sa kỳ 1