34.33
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: hoài cổ (143)

Đăng bởi Vanachi vào 22/08/2008 07:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 05/01/2015 09:55

過京瑤祠懷古

山海桑蓬古已來,
長途著腳乍關懷。
庭前象馬銀雙鎖,
宮裡衣冠玉一堆。
草木暗隨冬雪老,
江山還為昔人哀。
皇天有意開新運,
風捲紅塵拂劫灰。

 

Quá Khinh Dao từ hoài cổ

Sơn hải tang bồng cổ dĩ lai,
Trường đồ trước cước sạ quan hoài.
Đình tiền tượng mã ngân song toả,
Cung lý y quan ngọc nhất đôi.
Thảo mộc ám tuỳ đông tuyết lão,
Giang sơn hoàn vị tích nhân ai.
Hoàng thiên hữu ý khai tân vận,
Phong quyển hồng trần phất kiếp hôi.


Đền Khinh Dao (bản chữ Hán là Kinh Dao) ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thờ Phạm Đình Trọng.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Non biển cung tên trải mọi thời,
Đường dài dừng bước chợt quan hoài.
Ngựa voi sân trước đôi vòng bạc,
Áo mũ cung trong một đống ngời.
Sông núi còn vì người trước tiếc,
Cỏ cây ngầm với tuyết đông phai.
Cao xanh có ý sang tuần mới,
Bụi đỏ giông tràn sạch kiếp hôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Non biển cung tên trước tới giờ,
Đường dài dừng bước chợt suy tư.
Ngựa voi sân trước đôi vòng bạc,
Áo mũ cung trong ngọc một gò.
Cay cỏ ngầm theo sương tuyết cỗi,
Núi sông còn mãi xót người xưa.
Cao xanh có ý xoay vần mới,
Gió cuốn hồng trần sạch bụi tro.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xưa nay hồ hải chí tang bồng
Dừng bước đường dài bỗng bận lòng.
Sân trước ngựa voi đôi bạc toả,
Trong cung áo mũ ngọc đôi bông.
Cỏ cây ngầm bám băng đông cỗi.
Còn giữ núi sông nhớ cổ nhân,
Khai vận trời xanh thêm ý mới,
Hồng trần gió cuốn sạch hôi thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cung tên non biển bao thời
Đường xa chợt bỗng quan hoài chuyện xưa
Trong cung mũ áo chất thừa
Trước sân voi ngựa đứng hầu một đôi
Non sông còn tiếc anh tài
Cỏ cây heo hắt bời bời tuyết đông
Trời xanh vận mới khai thông
Kiếp hôi gió giật mây vần cuốn đi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời