24/07/2024 05:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Khinh Dao từ hoài cổ
過京瑤祠懷古

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2008 07:40

 

Nguyên tác

山海桑蓬古已來,
長途著腳乍關懷。
庭前象馬銀雙鎖,
宮裡衣冠玉一堆。
草木暗隨冬雪老,
江山還為昔人哀。
皇天有意開新運,
風捲紅塵拂劫灰。

Phiên âm

Sơn hải tang bồng cổ dĩ lai,
Trường đồ trước cước sạ quan hoài.
Đình tiền tượng mã ngân song toả,
Cung lý y quan ngọc nhất đôi.
Thảo mộc ám tuỳ đông tuyết lão,
Giang sơn hoàn vị tích nhân ai.
Hoàng thiên hữu ý khai tân vận,
Phong quyển hồng trần phất kiếp hôi.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Non biển cung tên trải mọi thời,
Đường dài dừng bước chợt quan hoài.
Ngựa voi sân trước đôi vòng bạc,
Áo mũ cung trong một đống ngời.
Sông núi còn vì người trước tiếc,
Cỏ cây ngầm với tuyết đông phai.
Cao xanh có ý sang tuần mới,
Bụi đỏ giông tràn sạch kiếp hôi.
Đền Khinh Dao (bản chữ Hán là Kinh Dao) ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thờ Phạm Đình Trọng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Quá Khinh Dao từ hoài cổ