Các bài thơ trong tập "Qua cõi phù sinh" (NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1992).

Lời tác giả:

Chẳng lẽ nào ta gởi lại nơi đây
Một nửa mất một nửa còn dang dở
Thôi thì cứ để cuộc đời đi qua hơi thở
Nhắp chén rượu rồi ai mà chưa từng nghiêng ngửa một lần say

 

Thơ một thời

Qua cõi phù sinh