Một đời lo việc nước
Đâu nghĩ chuyện bất ngờ
Nấp phía sau trang thơ
Là bao thằng xu nịnh

Ai gạn đục khơi trong
Đốt đuốc tìm chân lý
Ai người vô liêm sỉ
Toan tính chuyện lọc lừa

Bước thêm một bước nữa
Vì son một tấm lòng
Hãy để ngồi trên lửa
Cho tam tộc long đong

Viết chi câu hoạ phúc
Thêm chi câu anh hùng

Giữa cuộc đời vẫn đục
Giữ chi một lòng trung

Côn Sơn ơi Côn Sơn
Suối kia chảy mấy dòng
Mà ngàn câu hậu thế
Xót xa người trắng trong...[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]