Thành đế ba thu, tết lại về
Dập dìu thưởng ngoạn bấy say mê
Giữa vườn sen đỏ cành vươn đỡ
Bên luống cúc vàng gác dựng che
Sặc sỡ dải hoa sư tử múa
Tung tăng áo thắm phượng loan kề
Cảnh vui người đẹp, thời xưa nhớ
Lễ Tế Văn hầu đất Nhị Khê.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)