Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2014 16:23

Sẽ còn gì sau buổi bể dâu kia
Môi mắt ấy gió mây nào về đậu?
Đời vô thường làm sao hiểu thấu
Em đợi chi cho khánh kiệt đời mình


Nguồn: Hồ Lệ Trạch, Qua cõi phù sinh, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1992