19/06/2024 07:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự bạch

Tác giả: Hồ Lệ Trạch

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2014 16:23

 

Sẽ còn gì sau buổi bể dâu kia
Môi mắt ấy gió mây nào về đậu?
Đời vô thường làm sao hiểu thấu
Em đợi chi cho khánh kiệt đời mình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Lệ Trạch » Tự bạch