Giờ còn lại những cơn mưa
Ta ru ta với lời thưa vắng này
Em qua mấy độ thơ ngây
Tình xa bao thuở mà gầy dáng xưa
Giờ còn lại sắc âm thừa
Ta ru là để tiễn đưa lời mình
Người đi qua những vô tình
Và ai qua những bóng hình vỡ tan
Nay ta ở lại trần gian
Nhắp thêm chút rượu cho tàn cuộc kia
Mai em tình dẫu chia lìa
Mang câu hát cũ ru bia mộ người


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]