Ta làm thơ cho ai?
Ta làm thơ cho người cô độc
Chiều nay mở cửa phòng mình vắng lạnh
Thơ cũng ra đi theo cơm áo nơi nào!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]