Giã từ phố chợ Trà Vinh
Chúng tôi đi về phía biển
Đường bụi mù, đường xa biền biệt

Những xóm làng chưa kịp gọi tên
Đã trở thành nơi thương nhớ
Duyên Hải quê em xôn xao muôn thuở
Cho em về với rừng xưa

Bến Giá vô cùng cái nắng ban trưa
Vi vu rừng dừa vọng
Ai có đến đây những ngày chiến trận
Mới hiểu hết dừa xanh bây giờ

Như vầng trăng dành cho bé thơ
Đất dành cho chúng tôi dừa ấy
Và lời ca cất lên từ đấy
Giữa vùng dừa mênh mông...


Nguồn: Hồ Lệ Trạch, Qua cõi phù sinh, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1992