Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2014 16:17

Ai sống trên đời mà không chết
Vội vàng chi đem bán rẻ tâm hồn
Để khổ luỵ thành sầu đong không hết
Ngã ngựa rồi đời chạm bóng hoàng hôn


Nguồn: Hồ Lệ Trạch, Qua cõi phù sinh, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1992