Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2014 16:17

Ai sống trên đời mà không chết
Vội vàng chi đem bán rẻ tâm hồn
Để khổ luỵ thành sầu đong không hết
Ngã ngựa rồi đời chạm bóng hoàng hôn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]